Odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych (data recovery) to działania umożliwiające odzyskanie danych, które zostały zapisane na danym nośniku (dysk twardy, pendrive, karta pamięci), po czym zostały usunięte lub też utracono do nich dostęp (np. w wyniku awarii lub uszkodzenia dysku).

Nasze usługi obejmują odzyskiwanie danych z:

  • Dysków twardych
  • Pendrive'ów
  • Kart pamięci
  • Macierzy dyskowych

Odzyskujemy dane z nośników uszkodzonych w skutek błędów logicznych jak i działań użytkownika lub uszkodzeń elektronicznych.

Zajmujemy się także odzyskiwaniem haseł oraz odzyskiwaniem danych z komputerów bądź innych nośników danych w przypadku utraty hasła.

Ponieważ każdy przypadek jest inny, dla usług zwiążanych z odzyskiwaniem danych nie posiadamy jednolitego cennika. Za każdym razem dokonujemy indywidualnej wyceny projektu, bazując na czasie potrzebnym do jest zrealizowania oraz na poziomie skomplikowania danego przypadku.

odzyskiwnie danych